Prstové brány2022-12-04T23:37:29+01:00

Prstové brány

PRSTOVÉ BRÁNY

Prstové brány sú ideálnym nástrojom na zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o trávnaté porasty a polia. Brány môžu byť vybavené prstami rôznych rozmerov tak, aby vyhovovali zamýšľanému použitiu a typu pôdy, pričom prstové brány si môžete vybrať s rôznou šírkou pracovného záberu. Prstové, resp. prútové brány vám umožnia rozrušiť povrch pôdy a priviesť ku koreňom viac vzduchu. Pri starostlivosti o trávnaté plochy sa zas pomocou prstových brán ľahko a účinne zbavíte machov a burín. Možnosti využitia prstových brán však týmto zďaleka nekončia, sú totiž užitočným pomocníkom aj pri príprave osivového lôžka a prihnojovaní. Obráťte sa na nás a vysvetlíme vám všetky výhody a spôsoby využitia prstových brán.

Ďalšie stroje k spracovaniu pôdy

Podryváky

Valce

Spracovanie strniska

Predsejbová príprava

Starostlivosť o lúky a pasienky

Go to Top