Hnojenie2023-07-17T08:49:22+02:00

HNOJENIE

Jednou z najdôležitejších výhod moderných poľnohospodárskych strojov je ich presnosť a efektívnosť pri aplikácii hnojív. Vďaka pokroku v technológii majú tieto stroje schopnosť kontrolovať dávkovanie hnojív a ich rovnomerné rozloženie na poliach. Týmto spôsobom je možné minimalizovať plytvanie hnojív a zároveň maximalizovať ich účinnosť.

Moderné hnojivové stroje sú tiež šetrnejšie k životnému prostrediu. Vdˇaka svojej presnosti minimalizujú únik hnojív do podzemných vôd, čo pomáha predchádzať znečisťovaniu životného prostredia. Tento prístup k hnojeniu je v súlade s konceptom udržateľného poľnohospodárstva a podporuje dlhodobú udržateľnú výrobu potravín.

Organické hnojenie

Priemyselné hnojenie

Go to Top