Servis2024-02-20T10:01:15+01:00

Servis

Naše servisné strediská

Radošina

Piešťanská 3/3, 956 05
zazo@ematech.sk

Poprad

Teplická 5080/63, 058 01
servis.poprad@ematech.sk

Vranov n. T.

Priem. park Ferovo, 093 01
lipkosova@ematech.sk

Nové Zámky

Komárňanská cesta 9470/9A, 940 02
zazo@ematech.sk

Objednávka na servis

  Názov firmy*

  IČO*

  Servisné stredisko*

  Typ stroja (VIN)*

  E-mail*

  Telefón*

  Popis problému*

  pohotovostná linka – servis radošina

  Piešťanská 3/3
  956 05 Radošina

  0918 110 210

  Predaj náhradných dielov

  Ing. Boris Török
  Predaj náhradných dielov
  DEUTZ-FAHR, MERLO

  038/5398 119
  +421 908 645 241
  obchod@ematech.sk

  Ing. Matúš Vaško
  Predaj náhradných dielov
  ANNABURGER, BvL, HE-VA, MÜTHING

  038/5398 119
  +421 905 676 932
  vasko@ematech.sk

  manažment servisu

  Ing. Tomáš Vrábel 
  Manažér servisu

  038/5398 218
  +421 905 460 026
  vrabel@ematech.sk

  Ing. Tomáš Kuna
  Technický riaditeľ

  038/5398 218
  0907 162 051
  kuna@ematech.sk

  Originálne náhradné diely

  Celý reťazec odborníkov na svojom mieste denne rieši rozmanité požiadavky zákazníkov a spoločne tvoria technické zázemie strojov z portfólia produktov spoločnosti EMATECH. Logistické prepojenie medzi skladmi náhradných dielov v celej Európe s vždy dostatočnými zásobami zabezpečí zakaždým vynikajúcu dostupnosť požadovaných Originálnych náhradných dielov. Originálne náhradne diely sú v štandardnom termíne do 24 až 48 hodín dodávané zo všetkých skladov v Európe dostupné zákazníkom na Slovensku. Iba Originálne náhradné diely dodávané spoločnosťou EMATECH zaručujú bezpečnosť, hospodárnosť a spoľahlivosť.

  Zákaznícky servis EMATECH vždy používa výlučne Originálne náhradné diely.

  Zákaznícky servis

  Technické zázemie spoločnosti EMATECH tvoria výrobcami školení odborníci, ktorý sa niekoľkokrát ročne zúčastňujú na tréningových sústredeniach vedenými šéf konštruktérmi a poprednými továrenskými technikmi. Technici spoločnosti EMATECH sú vždy vybavený kvalitným náradím v plno vybavených zásahových vozidlách, aby bolo možné zakaždým kompetentne zasiahnuť a splniť zákazníkom ich požiadavky. Zákaznícky servis EMATECH je vždy zákazníkovi blízko prostredníctvom regionálnych servisných stredísk.

  Konštrukcia strojov z ponuky spoločnosti EMATECH zodpovedá nielen ich tradičnej vysokej kvalite, ale pridaná hodnota v podobe technických riešení, ktoré minimalizujú náklady v prípade vzniku poruchy

  Servisní technici

  Už 18 rokov spoločnosť EMATECH investuje prostriedky do oblasti po predajných služieb v podobe neustáleho vzdelávania servisných pracovníkov a taktiež školenia zákazníkov obsluhujúcich dodané stroje, lebo iba takto sa najdlhšie udrží vysoká kvalita a dobré meno dodávanej techniky.

  Vedomosti technikov spoločnosti EMATECH sa taktiež dopĺňajú aj v oblasti najmodernejších opravárenských aj diagnostických postupov vychádzajúcich z vývojových laboratórií popredných výrobcov techniky, komponentov a súčiastok.

  Servisná flotila

  Je postavená na rovnakej filozofii ako dodávané produkty spoločnosti EMATECH, tou filozofiou je kvalita, spoľahlivosť a komfort. Základ flotily tvoria vozidlá MERCEDS-BENZ, táto exkluzívna značka umocňuje imidž kvality patriaci produktom zo sortimentu spoločnosti EMATECH.

  Najčastejšie úkony a údržba

  Každý stroj potrebuje pravidelnú údržbu (výmenu oleja, kontrolu batérie, bŕzd, atď.). Naše servisné strediská vykonajú na vašom stroji nielen pravidelné servisné prehliadky (ktoré sú nutným predpokladom pre zachovanie záruky), ale aj prípravu na technickú kontrolu a ďalšie služby.

  Komplexná diagnostika

  Vysoký prevádzkový komfort so sebou prináša aplikáciu elektronických riadiacich systémov, ktoré nielen spríjemňujú obsluhu, ale dokážu o stroji niečo viac povedať aj v prípade technických nedostatkov pri používaní. Technici spoločnosti EMATECH tak veľmi ľahko lokalizujú zdroj obmedzenia pre jeho odstránenie a taktiež dokážu naladiť všetky poľnohospodárske stroje podľa požiadaviek zákazníka.

  Vždy správna klíma

  Ukážková ergonómia kabín strojov z ponuky spoločnosti EMATECH je umocnená výkonnými klimatizačnými systémami pre udržanie optimálnej hygieny pracoviska obsluhy stroja. Pre údržbu týchto systémov je neoddeliteľnou súčasťou strojová dezinfekcia klimatizačných systémov pre ničenie roztočov a nepríjemného zápachu. Servisné služby spoločnosti EMATECH zahŕňajú aj dopĺňanie média R134a do klimatizačných systémov mobilne na území celej Slovenskej Republiky.

  Oleje a mastivá

  Kvalita je plnená kvalitou, celý sortiment produktov z portfólia spoločnosti SHELL udržuje stroje aj pri najvyššom namáhaní mimo oblasť vysokého opotrebenia. Vysoká ochrana motorov, prevodoviek, náprav a hydraulických systémov je to na čo sa sústreďuje úsilie spoločnosti EMATECH v prospech zákazníkov používaním produktov SHELL.

  Servisné prehliadky

  Aby ste váš stroj udržali dlhodobo v kondícií a funkčný, odporúčame vám absolvovať pravidelné servisné prehliadky najmä u autorizovaného servisného strediska EMATECH. Informácie o servisných intervaloch strojov nájdete v harmonograme údržby „servisnej knižke“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou palubnej literatúry vášho stroja.

  Príprava na STK

  Pripravíme váš stroj na technickú kontrolu STK. V prípade nutnosti autorizované servisné stredisko EMATECH odstráni po dohode s vami všetky zistené nedostatky. Budete tak mať celkovú istotu, že je váš stroj dokonale pripravený. V prípade požiadavky môže technickú kontrolu STK za Vás absolvovať servisné stredisko EMATECH.

  Servis batérie

  Batéria musí byť v bezchybnom stave nielen v zime. Vaše autorizované servisné stredisko EMATECH skontroluje stav batérie a postará sa o jej bezporuchovú prevádzku.

  Go to Top