Bočné a priekopové mulčovače2022-12-04T23:48:21+01:00

Bočné a priekopové mulčovače

BOČNÉ A PRIEKOPOVÉ MULČOVAČE

Bočné a priekopové mulčovače Müthing vynikajú aj pri zabezpečovaní komunálnych služieb a starostlivosti o mestskú zeleň. Bočné a priekopové mulčovače majú kompaktné rozmery a bohatú výbavu, čím je zabezpečená ich vysoká variabilita. Spoľahnúť sa ale môžete aj na konštrukciu z kvalitnej jemnozrnnej ocele. Obsluha je navyše veľmi jednoduchá, čo znamená, že zaškolenie obslužného personálu pre vás nebude časovo ani finančne náročné. Dodajme, že bočné a priekopové mulčovače Müthing s pracovným uhlom od 90° až do 60° smerom nadol sú ideálne aj pri starostlivosti o zeleň v okolí cestných komunikácií.

Go to Top