Triple-Tiller

HE-VA Triple-Tiller je komplexné náradie pre zapracovanie strniska ako aj pre hlboké spracovanie pôdy (0-30 cm) pri systéme bezorbového spracovania pôdy. Model Triple-Tiller je ideálny pre malé ako aj stredne veľké farmy.

Uloženie radličiek

Všetky modely Triple-Tiller sú vybavené troma radmi radličiek, ktoré sú zavesené na pevnom ráme so sekciami s rozmerom 100x100x8mm s výškou rámu 85 cm. Jedinečná kvalita modelu TripleTiller spočíva v 25 cm vzdialenosti medzi radmi, zaručujúca perfektné spracovanie a nakyprenie v akýchkoľvek podmienkach. Model je dostupný ako nesený alebo ťahaný s pracovným záberom od 3 do 5 m a je vhodný pre traktory od 100 koní.

Možnosti radličiek

Jedinečné radličky s dvojitou pružinou, s predpätím na 455 kg, zaručujúce efektívne spracovanie pôdy až do 30 cm aj na tých najťažších pôdach. Štandardná spička radličky má konkávny dizajn, zaručujúci fantastické premiešanie pôdy s rastlinnými zvyškami. Vymeniteľná a výškovo nastaviteľná radlička (75 x 12 mm) umožňuje prácu na mnohých hektároch.

Pracovná hĺbka

Pracovná hĺbka na modely Triple-Tiller je nastavovaná valcami. Na modeloch s pracovným záberom 3 a 3,5 m je pracovná hĺbka nastavovaná pomocou distančných podložiek na podporných
ramenách valcov.

Na modeloch s pracovným záberom 4 a 5 m je pracovná hĺbka nastavovaná hydraulicky z kabíny s možnosťou zaistenia pomocou dištančných podložiek. Podložky sú rôznej veľkosti pre zaručenie
nastavenia tej najvhodnejšej hĺbky.

Typy valcov

V-Profil valec s priemerom 600 mm s optimálnym rezaním, ktorý vytvára ideálnu utuženie a čo je dôležité – vytvára vodoochranný povrch. V-Profil valec je vyrobený z lisovanej ocele, samotný disk má zubovitý profil vytvárajúci agresívne drvenie hrúd v ťažkých pôdach a rovnako aj utuženie na ľahších pôdach. Medzi každým diskom valca sú škrabky zabraňujúce ich upchávaniu.

T-Profil valec s priemerom 600 mm zanecháva skvele utuženú a premiešanú pôdu, zaručujúcu rýchly rozklad hmoty. T-Profil valec vytvára perfektné utuženie aj na ľahkých a piesočnatých pôdach pri zachovaní rovnakej hĺbky. Medzi každým diskom valca sú škrabky zabraňujúce ich upchávaniu.

Prútový valec s priemerom 550 mm – vyrobený s pevných trubiek – ideálny pre ľahké pôdy (nie lepivé pôdy). Vynikajúca kontrola pracovnej hĺbky je zabezpečená práve týmto valcom, pričom zdvih je riešený pomocou trojbodového závesu.

Transport

Modely so záberom 4.00 a 5.00 m majú transportnú šírku 2.5 m. Automatické blokovanie postranných sekcií zaručuje bezpečnosť počas transportu alebo počas servisu.

Technická špecifikácia

Záber (m) Model Počet radličiek Šírka (m) Požadovaný výkon traktora Hmotnosť prútových valcov (kg) Hmotnosť T-profil valcov (kg) Hmotnosť V-profil valcov (kg)
3,00 Pevný 12 3,00 100 – 200 1850 2200 2470
 3,50 Pevný 14 3,50 120 – 240 2135 2545 2860
3,00 Pevný 12 3,00 100 -200 2430 2780 3050
3,50 Pevný 14 3,50 120 – 240 2715 3125 3440
4,00 Sklopný 16 2,48 140 – 250 1940 3410 3770
5,00 Sklopný 20 2,,48 160 – 280 3555 4145 4550
4,00 Sklopný 16 2,,48 140 – 250 3590 4060 4420
5,00 Sklopný 20 2,48 160 – 280 4205 4795 5200
2024-02-08T12:59:09+01:00
Go to Top