11 apríla, 2023

Umelá inteligencia v poľnohospodárstve: dokáže rozoznať burinu od plodiny?

S pojmom umelá inteligencia sa najmä v uplynulých mesiacoch stretávame všetci o niečo častejšie. Čoraz viac totiž umelá inteligencia pomáha s vyhľadávaním informácií online a v rámci voľného času si môžete vyskúšať, ako vám bude odpovedať na jednoduchšie aj zložitejšie otázky. V istej forme však umelá inteligencia preniká aj do tak tradičného odvetvia ako je poľnohospodárstvo. Čo všetko už dnes dokáže a v čom spočíva jej využitie pri pestovaní a starostlivosti o pôdu? 

Mohlo by sa zdať, že do odvetvia poľnohospodárstva prenikajú moderné technológie len veľmi pomaly. Nenechajte sa však pomýliť, nie je to totiž tak dávno, čo sme vám poodhalili, aké široké uplatnenie si v poľnohospodárstve nachádzajú drony s monitorovacou technikou a rovnako tak z pohľadu elektronických pomocníkov držia s dobou krok aj traktory, kombajny a manipulátory. Rôzne robotické systémy, umelá inteligencia a technológie strojového učenia majú v poľnohospodárstve veľký potenciál. My sme sa tentoraz zamerali na 5 konkrétnych spôsobov využitia umelej inteligencie v poľnohospodárstve, pričom viaceré z nich už nie sú len vzdialenou hudbou budúcnosti. 

Moderné technológie čoraz viac uľahčujú prácu poľnohospodárom

 

Traktor s možnosťou autonómnej jazdy

Moderné traktory sú už v súčasnosti celkom bežne vybavené pokročilou GPS navigáciou, ktorá umožňuje plánovanie pohybu po poli doslova na centimetre. Ďalším krokom sú potom traktory so schopnosťou autonómnej jazdy, teda celkom samostatného pohybu a už v súčasnosti sa experimentuje s autonómnymi traktormi 4. úrovne. Tie si na pohyb nevyžadujú priamy zásah obsluhy a vopred vytýčenú trasu absolvujú samostatne. Pochopiteľne, kabína musí byť obsadená traktoristom. O niečo ďalej sú traktory so schopnosťou autonómnej jazdy 5. úrovne, teda úplne bez akýchkoľvek zásahov. Okrem samotného pohybu zvládne takýto traktor aj rôzne obslužné činnosti a z „ľudskej obsluhy“ robí doslova už iba dohľad. 

 

Závesné zariadenia schopné rozlišovať plodiny

Sledovanie riadkov plodín a precíznosť pri starostlivosti o spracovanie pôdy si nemusí nutne vyžadovať iba pozorné oko poľnohospodára. Veľký potenciál majú kamerové systémy s tzv. strojovým videním pre rôzne prídavné zariadenia k traktoru. Už v súčasnosti dokáže pri zbere krmovín asistovať séria kamier napojená na procesory, ktoré v krátkom časovom slede dokážu rozoznať jednotlivé plodiny a taktiež ich odlíšiť od burín. Spracovať obrazové záznamy dokážu tieto procesory v priebehu pár sekúnd, a to aj pri väčších počtoch riadkoch, samotnú prácu tak vôbec nezdržiavajú. 

 

Pokročilé mapovanie polí

Získať cenné údaje o aktuálnom stave pôdy nie je vďaka moderným senzorom či záberom z dronov už nič zložité. Problém však nastáva, ak máte množstvo údajov a jednoducho ich nemáte možnosť spracovať do použiteľnej a prínosnej podoby. Práve tu sa k slovu dostáva umelá inteligencia, ktorá zhromaždené údaje zvládne roztriediť a pomocou premyslených algoritmov nájsť súvislosti, ktoré by vám inak mohli ľahko uniknúť. Získané údaje môžete potom využiť na efektívnejšie plánovanie všetkých procesov. Vďaka pokročilému mapovaniu tiež ľahšie odhalíte potenciálne problémy, ktoré by mohli ohroziť vašu úrodu. 

 

Optimalizácia zavlažovania a hnojenia

Optimalizáciou aplikovania hnojív zameraním sa iba na tie oblasti, ktoré si ich vyžadujú je spôsobom, ako šetriť pôdu aj peniaze. Strojového učenie v poľnohospodárstve je už v súčasnosti využiteľné na odhalenie miest, kde je potrebné aplikovať viac hnojiva aj vlahy. Pole budete mať doslova ako na dlani a pomocou 3D modelovania získate jasnú predstavu o každom jednom metri.  Algoritmy, s ktorými pracuje umelá inteligencia vám pomôžu definovať optimálnu zmes hnojív a odhalí slabé miesta z hľadiska zavlažovania. 

 

Presné údaje o stave dobytka

Svoje uplatnenie si umelá inteligencia nájdete aj pri starostlivosti o dobytok, pričom opäť pôjde predovšetkým o schopnosť zozbierať a spracovať veľké množstvo údajov. Z monitorovania dobytka môžete získať množstvo cenných údajov súvisiacich s každodennou aktivitou, výživou a tiež podrobnejšie sledovať zdravotné parametre. Skoršie odhalenie prípadných zdravotných problémov je pritom iba jednou z výhod, tou druhou je možné zabezpečiť dobytku ešte lepšie podmienky, vďaka efektívnejšiemu vyhodnocovaniu ich aktuálneho stavu, čo napokon bude viesť k zvyšovanie ziskov chovu.

Sme presvedčení, že technológie s prvkami umelej inteligencie umožnia poľnohospodárom fungovať nielen efektívnejšie, ale tiež otvoria cestu k vyšším ziskom, bezpečnosti pri práci a v neposlednom rade aj prispejú k dosiahnutiu vyššej šetrnosti voči životnému prostrediu.

Go to Top