• pic1 UŽ DVE DESATROČIA S VAMI
  • pic2 SPOĽAHLIVÝ SERVIS
  • pic3 VŽDY NABLÍZKU K VÁM
Úvod  >  Magazín

Magazín

Poľnohospodárske plodiny pestované na Slovensku

Poľnohospodárstvo je nepochybne jedným zo základných pilierov každej krajiny a vo všeobecnosti aj ľudskej spoločnosti. Slúži jednak ako zdroj obživy obyvateľstva a popri tom zastáva veľmi významnú úlohu pri zachovaní biodiverzity. Spôsob využitia pôdy závisí od mnohých faktorov, ako sú napríklad prírodné podmienky, technológie pestovania či možnosti využitia hnojív. Pozreli sme sa na to, aké poľnohospodárske plodiny sa na našom území pestujú najčastejšie. 

Pôdna mapa Slovenska sa za uplynulé roky zmenila

Územie Slovenska je považované za veľmi pestré, čo sa týka pôdnych typov a samotných prírodných podmienok. Všeobecne najlepšie podmienky na pestovanie sú charakteristické pre úrodnú Podunajskú nížinu, Juhoslovenskú kotlinu a Východoslovenskú nížinu. V týchto oblastiach prevažujú oráčiny, teda územia na ktorých sa pestuje obilie, kukurica, prípadne repka. Na ostatných územiach prevažujú skôr trávnaté porasty

 

 

Porovnanie poľnohospodárskych máp za uplynulé tri roky, teda 2016, 2017 a 2018 poukazuje na relatívne stabilné rozloženie miery pestovania jednotlivých plodín. Za ostatné dva roky však došlo k rozšíreniu kukuričných polí, ktorým aj aktuálne patrí v celkovom porovnaní druhé miesto. Poďme na to ale pekne po poriadku. 

V úrodných oblastiach sa pestuje najmä kukurica

Celková poľnohospodárska plocha predstavuje približne 2 milióny ha, ktoré sú rozdelené približne na takmer 168 000 polí, pri priemernej ploche poľa 12 ha. Najväčšiu plochu tvoria trvalo zatrávnené polia nachádzajúce sa predovšetkým v strednej a východnej časti Slovenska, v tomto prípade hovoríme až o rozlohe takmer 680 000 ha, kde prevláda skôr zameranie na živočíšnu výrobu. 

 

 

Čo sa týka orných plôch, sústredené sú do vyššie spomínaných úrodných oblastí predovšetkým v južnej časti Slovenska. Prvenstvo patrí v tomto ohľade kukurici, ktorá je pestovaná až na 574 000 ha, nasleduje za ňou pšenica a príbuzné plodiny pestované na celkovej ploche 326 000 ha. Pomyseľné tretie miesto patrí repke ako technickej plodine, ktorá je pestovaná približne na 151 300 ha. V celkovej tabuľke za ňou nasleduje sója, jačmeň a slnečnica. 

Záverom pre zaujímavosť uveďme aj dve posledné miesta zaznamenávaných plodín, na ploche 69,3 ha sa na našom území pestujú koreniny a 53,8 ha patrí pestovaniu ryže. 

 

Osiata plocha vybraných plodín v roku 2017 (v ha)

 

Zdroj: Štatistický úrad SR
Najnovšie články

Prezrite si stav živočíšnej výroby na Slovensku z konca roka 2019. V infografike nájdete údaje o stavoch najvýznamnejších súčastí živočíšnej výroby rozdelené na jednotlivé kraje a...
V rámci zvyšovania efektivity sa v poľnohospodárstve stále častejšie uplatňujú moderné zavlažovacie systémy. Ich hlavnou úlohou je rovnomerné dodanie vody plodinám popri zachovaní...
Repka olejná patrí aj na Slovensku medzi najčastejšie pestované plodiny. Každoročne zafarbuje polia dožlta a svoje využitie nachádza nielen v potravinárstve, ale aj v rôznych...

Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.