10 júla, 2024

Zavádza sa prvá uhlíková daň na svete za hospodárske zvieratá.

Od roku 2030 budú farmári platiť ročnú daň 90 € na kravu za vyprodukované emisie skleníkových plynov. Dánska vláda má totiž schváliť daň z emisií uhlíka v poľnohospodárstve, ktorá má pomôcť regulovať emisie zo živočíšnej výroby, keďže je najväčším zdrojom emisií v krajine. Súčasťou dohody je aj investícia 40 miliárd DKK, čo je v prepočte 5,4 miliardy eur do opatrení ako opätovné zalesňovanie a vytváranie mokradí, ktoré majú za úlohu zmierniť otepľovanie a dopady zmeny klímy. Dánsky poľnohospodársky priemysel privítal návrh dohody, hoci niektorí farmári sú nespokojní.

Daň bude predstavovať 300 DKK (40 €) na tonu vyprodukovaného CO2 z hospodárskych zvierat a v roku 2035 vzrastie na 750 DKK (100 €). Po uplatnení 60 % daňovej úľavy budú farmári od roku 2030 platiť 120 DKK (16 €) na tonu, čo sa v roku 2035 zvýši na 300 DKK (40 €). Dánske dojnice vyprodukujú ročne 5,6 tony CO2, čo pri nižšej sadzbe predstavuje spomínanú daň vo výške 672 DKK (90 €) na kravu a v roku 2035 sa daň zvýši na 1 680 DKK (225 €). Výnosy z dane budú prvé dva roky použité na podporu zeleného poľnohospodárstva.

Zdroj: skm.dk

Go to Top