5 februára, 2021

Dnešný štandard spracovania pôdy: základom je kvalitná mechanizácia

Postupný odklon od intenzívneho využívania chemických prostriedkov je aktuálnym a stále rozšírenejším trendom. Jednou z možností, ako znížiť zaťaženie pôdy chemikáliami je aj využívanie kvalitnej a inovatívnej techniky, ktorá vám spracovanie pôdy uľahčí prakticky v každom ročnom období. Zameriame sa na možnosti spracovania pôdy po zime, prípravu osivového lôžka a techniku, ktorá je na tieto účely vhodná. 

Dôkladné spracovanie pôdy po zimnom období by malo byť samozrejmosťou pre každého zodpovedného poľnohospodára. Kvalitne spracovaná pôda po zime je totiž jedným z najdôležitejších predpokladov pre kvalitnú úrodu a trvalo udržateľné pestovanie. Dôležitou úpravou spracovania pôdy pred sejbou je príprava osivového lôžka. To by malo mať podobu spodnej utuženej vrstvy, ktoré sa stane ideálny základom pre zakorenenie. Aby lôžko plnilo svoju funkciu, je potrebné nad ním správne nakypriť zeminu, čím zabezpečíme vhodné podmienky na vzchádzanie.

Prípravu osivového lôžka ľahko zvládnete s kompaktorom

V tomto príspevku vám predstavíme jeden z kompaktorov od dánskeho výrobcu HE-VA. Model HE-VA Euro-Tiller je elegantný kyprič vyrábaný v pracovnom zábere od 6 do 10 metrov a je charakteristický 7-radovou konštrukciou. Má robustnú rámovú konštrukciu a široké pneumatiky na podvozku, ktoré zaisťujú komfortnú jazdu počas prepravy po cestných komunikáciách a presné vedenie pracovnej hĺbky bez kompromisov.

Samozrejmosťou pri modeli HE-VA Euro-Tiller je hydraulické sklápanie s automatickým zaisťovaním pri preprave. Stroj môže byť vybavený predným odpružením smykom (Spring-Board), ktorý má vyrovnávaciu funkciu. Pred smykom môže byť ešte jeden rad robustných radličiek, ktorej úlohou je narušiť prísušok pôdy, prípadne nakypriť koľaje po traktore. Smyk môže byť umiestnený rovnako aj vzadu a je vďaka nemu možné urovnať a mierne utlačiť pôdu. Tento smyk môže byť v závislosti od pôdnych podmienok nahradený utužovacím valcom. Na konci je ešte možné zaradiť jeden rad prstových zavlačovačov.


Nastavenie hĺbky 

 

Nastavenie kompaktora HE-VA Euro-Tiller zvládnete priamo z traktora

Nastavenie hĺbky stroja prebieha elektromagneticky na jednom mieste pre celý záber stroja. Skrátka, jednoduchšie to už ani nemôže byť. Pohodlné je aj nastavenie agresivity odpruženého smyku (Spring-Board), ktoré je možné hydraulicky priamo z traktora. Zadný smyk sa nastavuje spoločne s predným, alebo je možné ho samostatne mechanicky doladiť.

Vďaka veľkému výberu doplnkovej výbavy si môžete Euro-Tiller prispôsobiť presne pre vaše individuálne potreby. Veľmi dobrú kultiváciu na ťažkých pôdach môžete dosiahnuť, ak sú brány vybavené predným smykom a predným radom radličiek. Uvedené riešenie má nasledujúce výhody:

  • narušenie prísušku a odstránenie stôp kolies traktora
  • predný Spring-Board dosahuje vynikajúci zarovnávací efekt
  • 7 radov radličiek dokáže spracovať pôdu v presne stanovenej hĺbke.


Elektrický doraz HE-VA Euro-Tiller

 

Vďaka jednoduchej obsluhe a vysokej prevádzkovej spoľahlivosti je predurčený na dosahovanie vysokej plošnej výkonnosti.

Kompaktory sú vďaka svojim vlastnostiam nezastupiteľnými pomocníkmi, ktoré vám pri spracovaní pôdy v rámci jarnej prípravy pomôžu a maximálne uľahčia prípravu osivového lôžka. Aj vďaka tomu by rozhodne nemali chýbať vo vašej výbave.

Go to Top