2 marca, 2021

Ako zabezpečiť efektívnu ochranu rastlín s postrekovačom?

Veľkou výzvou moderného poľnohospodárstva je obmedziť používanie chemických prostriedkov určených na ochranu rastlín a implementovať trvalo udržateľné postupy. Používanie organických postrekov, ktoré sú účinné voči burinám, no zároveň neškodia plodinám sú využívané stále častejšie, sami o sebe však stačiť nemusia. Na dosiahnutie vysokej efektivity ochranných postrekov je potrebné aj adekvátne technické vybavenie. 

Zabezpečenie dostatočnej ochrany rastlín je nevyhnutným predpokladom na to, aby si pôda zachovala svoje prirodzené vlastnosti a tiež, aby ste mohli počítať s bohatou úrodou. Pôda je živým systémom a tak ako sa nej vyskytujú prospešné látky, tak ju aj ohrozuje celý rad škodcov, húb a burín. Zachovať krehkú rovnováhu na poli nie je vôbec jednoduché, a to ako s ohľadom na postupnú zmenu klímy, zvyšujúcu sa rezistenciu škodcov a tiež rastúci zoznam zakázaných účinných látok. 

Kľúčová je efektivita postrekovania

Aby ste v tomto boji mali dlhodobo úspech, kvalitné postrekovače sú nevyhnutným základom. Vysvetlíme vám najväčšie výhody moderných postrekovačov a možnosti použitia postrekovačov HORSCH LEEB. Zameriame sa na postrekovače LEEB LT, ktoré patria svojou veľkosťou do kategórie, ktorá je na európskom trhu tou najžiadanejšou a predstavíme Vám ich hlavné prednosti.

Postrekovače Horsch Leeb sú typické možnosťou pracovať nízko nad porastom alebo povrchom pôdy a ramená majú pritom pokojný chod. Je to výsledok najmodernejšieho vedenia ramien BoomControl, ktorý odfiltruje pohyb rámu a podvozku. Tento systém 10x za sekundu sníma a pomocou pneumatických pulzov koriguje sklon ramien a samostatne ich krídel. Ramená sa dokážu prispôsobiť povrchu poľa a môžu sa nakláňať smerom hore alebo dolu, to je jedným z hlavných predpokladov, aby sme mohli znížiť pracovnú výšku nad cieľovou plochou.


Postrekovač Horsch Leeb LT

 

Účinný systém pre zníženie úletu

Druhým dôležitým predpokladom na zníženie pracovnej výšky je menšia vzdialenosť trysiek medzi sebou, tá je pri postrekovačoch Leeb LT 25 cm s variabilnou kombináciou držiakov trysiek. Trysky sú spúšťané pneumaticky a môžu byť doplnené systémom AutoSelect, ktorý zabezpečuje vždy optimálny tlak kvapaliny a zodpovedajúcu veľkosť trysiek, všetko bez prerušenia aplikácie. Ide o plne automatické ovládanie s cieleným zapojením a odpojením jednotlivých trysiek alebo ich kombinácií. Menšia vzdialenosť medzi tryskami, ktorá nám umožňuje znížiť výšku postrekovania nad cieľovou plochou je racionálny a spoľahlivý spôsob ako znížiť úlet, ktorý pri dnešných výdavkoch za chemickú ochranu rastlín predstavuje veľký potenciál finančných úspor.

Vedenie ramien postrekovača Leeb LT
 

Istota a bezpečnosť postrekovačov HORSCH Leeb, ktoré majú vo vedení ramien je doplnená systémom precízneho výplachu nádrže. Systém výplachu CCS pracuje priebežne, plne automaticky a podľa oficiálnych testov patrí k vôbec najdokonalejším metódam čistenia vnútorných plôch postrekovačov. Horsch Leeb používa dve čerpadlá, hlavné rotačné čerpadlo s výkonom 600 l/min a prídavné membránové čerpadlo, ktoré pracuje výhradne s čistou vodou. Po vystriekaní postrekovej kvapaliny pokračuje postrekovač v jazde, obsluha spustí režim CCS – Continuous Cleaning System. Hlavné čerpadlo beží aj naďalej a prídavné čerpadlo vháňa čistú vodu cez oplachové a miešacie trysky na steny nádrže. Táto kvapalina je priebežne odčerpávaná, vytláča sa cez trysky a nepretržitý prúd vody s rýchle klesajúcou koncentráciou chemických látok tak v priebehu pár minút dokonale vyčistí vnútro nádrže a všetky súčasti, cez ktoré prechádzala postreková kvapalina.

Samozrejmosťou Horsch Leeb LT je tiež spoľahlivá práca v noci. Leeb LT používa dva výkonné LED svetlomety, ktoré presvecujú od stredu k okrajom ramien priestor pod tryskami. Táto výbava NightLight spolu so spoľahlivým navádzaním ramien BoomControl umožňuje takmer bezchybnú aplikáciu v noci. Používateľ Leeb LT tak môže využiť vhodné klimatické podmienky – bezvetrie, vyššia vlhkosť vzduchu, aby zvýšil efektivitu použitých chemických prípravkov.
 

Jednoduchá manipulácia s potrekovačom Horsch vďaka modernej technike
 

Postrekovače Horsch Leeb LT sa používajú veľmi jednoducho vďaka moderným systémom

Postrekovače HORSCH Leeb LT samozrejme disponujú riadenou a vzduchom odpruženou nápravou, jej natáčanie riadi elektronický gyroskop, ktorý monitoruje pohyby traktora a prispôsobuje riadenie nápravy nielen v otáčaní, ale tiež v rýchlosti ťažného prostriedku. Pri jazde vo svahu gyroskop vyrovnáva bočný drift a postrekovač sleduje stopu traktora.

Ako sme písali v úvode, na dosiahnutie vysokej efektivity postrekovania je potrebné aj adekvátne technické vybavenie, postrekovače HORSCH Leeb toto kritérium spĺňajú a stávajú sa tak dôležitým prostriedkom precíznej aplikácie ochranných látok alebo kvapalných hnojív.

Go to Top