• pic1 EXAKTNÉ POSTREKOVAČE
  • pic2 JEDNODUCHÝ A RÝCHLY ZBER
  • pic3 SYSTÉM VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
Úvod  >  ZEMEDAR s.r.o., Poprad-Stráže

ZEMEDAR s.r.o., Poprad-Stráže

ZEMEDAR s r. o. POPRAD - STRÁŽE vznikol privatizáciou ŠM STRÁŽE ŠP POPRAD rozhodnutím FNM SR dňa 1. 1. 1997. V súčasnosti spoločnosť hospodári na výmere 1335,47 ha z čoho orná pôda predstavuje 948,55 ha a TTP 386,92 ha. Nadmorská výska sa pohybuje v rozmedzí od 682,0 – 806 m. n. m. Podľa vertikálnej členitosti – relatívneho výškového rozpätia, sa vyčleňuje reliéf farmy ZEMEDAR s. r. o. ako pahorkatina ( výškový rozdiel je 124 m ). Svahovitosť terénu sa mení - striedajú sa výrazné svahy, stredné svahy, mierne svahy a miestami na mokrinách sa nachádza rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie. Priemerná ročná teplota má hodnotu 5,9 °C. Dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5 °C je v priemere 202 dní do roka. Priemerný úhrn zrážok za rok je približne od 700 – 900 mm/m2.

V začiatkoch na úseku mechanizácie, vzhľadom na zastaralý strojový park firma zakúpila 2 ks výkonných traktorov DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.45 tt a 2 ks sejačiek HORSCH (Concord 3 a Exactor 3). Vložené investície sa prejavili na znížených ekonomických nákladoch – nafta, utláčanie pôdy, zefektívnenie poľných prác, zvýšila sa produktivita práce atď.

Živočíšna výroba je zameraná na produkciu mlieka, odchovu MHD, výkrm ošípaných (do polovice kalendárneho roka 2007) a chov oviec. Stavy dojníc chce firma postupne stabilizovať na úroveň 150 ks vysokoprodukčných dojníc s úžitkovosťou 6000 – 6300 litrov na dojnicu.rok-1.

Firma vlastní predčističku obilia, na ktorej pripravuje svoj vypestovaný sladovnícky jačmeň, na dodávky pre svojho stáleho odberateľa PIVOVAR - PILSBERG a. s. POPRAD.

Z portfólia spoločnosti Ematech, s.r.o. firma zakúpila:

  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 6.45
  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 215
  • sejaci stroj Horsch Pronto 4DC
  • kŕmny voz Luclar Rollerfeed Studio 8 M


Kontaktná osoba:
Ing. Vladislav Šustr tel.: 0908 995 100

Fotogaléria: