Vicon RotaFlow RO-EDW-GEOSPREAD

 • systém rozmetania RotaFlow – plynulé zrýchlenie hnojiva
 • vysoko presný systém váženia a referenčných senzorov
 • FlowPilot pre rýchle a jednoduché prispôsobenie
 • optimálne hraničné rozmetanie
 • kompatibilita ISOBUS s certifikáciou AEF
 • 16 možností sekcii, vďaka Basic Section Control

Koncept

Dokonalý výsledok rozmetania s rozmetadlami Vicon!

S kotúčovým rozmetadlom Vicon RO-EDW GEOSPREAD získate dokonalý výsledok rozmetania! Nesené rozmetadlo má pracovný záber až 54 metrov a objem zásobníka od 1 500 do 3 900 litrov. Rozmetací systém RotaFlow umožňuje rozmetanie hnojiva v presnom rozmetávacom vzore s kontinuálnym prietokom. Získajte najlepší výnos zo svojich plodín s inteligentným a jednoduchým rozmetávaním.

Rozmetadlo hnojív RO-EDW GEOSPREAD má 24 sekcií pre ešte väčšiu presnosť. S riadením sekcií GEOSPREAD nedochádza k zbytočnému prekrývaniu, čím sa minimalizuje používanie hnojív a znižujú sa náklady. V kombinácii s MULTIRATE v rámci rovnakej pracovnej šírky je možné použiť viacero nadstavieb pre lepšiu efektivitu a výnosy plodín.

Rozmetadlá  Vicon zaisťujú presnosť rozmetania s automatickou korekciou na svahoch a nerovnom teréne. Je to vďaka nepretržitej kalibrácii s technológiou referenčných snímačov Vicon. Spárujte rozmetadlo RO-EDW GEOSPREAD s terminálmi ISOBUS pre jednoduché a efektívne poľnohospodárstvo.

GEOSPREAD

Keď okrem funkcie GEOSPREAD spustíte IsoMatch GEOCONTROL, môžete nastaviť RO-M/RO-EDW/RO-XXL GEOSPREAD so zvýšenou presnosťou. Pracovná šírka sa automaticky nastaví tak, aby vyhovovala prekrytiu a pokrytiu pomocou polohovacieho systému GPS. Napríklad pri jazde po poli v tvare trojuholníka alebo pri nepravidelnom tvare začne GEOSPREAD postupne zmenšovať pracovnú šírku. GEOSPREAD používa funkciu ovládania sekcií softvéru IsoMatch GEOCONTROL, ktorý je v termináli IsoMatch Tellus PRO alebo IsoMatch Tellus GO+. Pracovná šírka rozmetadla je rozdelená na minimálne 1 metrové sekcie (max. 45 sekcií na RO-XXL GEOSPREAD, max. 54 sekcií na RO-EDW GEOSPREAD a max. 33 sekcií na RO-M GEOSPREAD). Neupravuje sa len šírka rozmetania, ale aj rozmetávané množstvo (kg/min) sa automaticky prispôsobuje upravenej šírke rozmetania. Táto jedinečná kombinácia nastavenia pracovnej šírky a aplikačnej dávky robí systém GEOSPREAD extrémne presným s minimálnym vplyvom na variačný koeficient rozptylu.

Výhody:

 • Rýchle a presné rozmetanie vďaka pohonom, ktoré sú priamo pripojené k vypúšťaciemu bodu. Žiadne prepojenia.
 • Stabilné otáčky kotúča v kombinácii s nastavením miesta vyhadzovania zachovávajú vzor rozmetania (koeficient variácie)
 • Ovládanie sekcií s 1 metrovými sekciami (v závislosti od funkčnosti terminálu)
 • Jednoduchá obsluha: na nastavenie pracovnej šírky nie je potrebné vystúpiť z kabíny traktora
 • 100% ISOBUS kompatibilita pre jednoduchú obsluhu
 • Možnosť automatického štartu/zastavenia na úvrati vďaka GPS

AutosetApp

S aplikáciou AutosetApp máte vždy k dispozícii najaktuálnejšie nastavenia vášho rozmetadla na váženie. AutosetApp je aplikácia (softvérová aplikácia) dostupná na termináli IsoMatch Tellus PRO alebo IsoMatch Tellus GO+. Aplikácia AutosetApp je štandardne integrovaná do softvéru IsoMatch GEOCONTROL. Táto aplikácia spája terminál priamo s váhovým rozmetadlom GEOSPREAD a automaticky nastaví rozmetadlo podľa údajov zadaných do aplikácie. AutosetApp bude fungovať aj v kombinácii s RO-M  EW a RO-EDW, s výnimkou toho, že pri týchto rozmetadlách je ešte potrebné manuálne nastaviť vypúšťací bod (nastavenie písmena) na samotnom rozmetadle.

Databáza rozmetadiel hnojív Vicon s najaktuálnejšími tabuľkami rozmetania je vždy dostupná online. AutosetApp sa môže pripojiť k databáze rozmetávania hnojív dvoma rôznymi spôsobmi. Môžete ho pripojiť k online databáze cez IsoMatch Wireless WIFI USB adaptér alebo si stiahnuť najaktuálnejšiu databázu z webovej stránky www.viconspreadingcharts.com na USB kľúč a nahrať databázu priamo do terminálu IsoMatch Tellus PRO alebo IsoMatch Tellus GO+.

Multirate

Pre ešte vyššiu presnosť

MULTIRATE (Variable Rate Application) aplikuje viacero dávok v rámci pracovnej šírky.

Aby bolo možné rozmetať správne množstvo hnojiva na konkrétne miesto na poli, je potrebné mať v rámci pracovnej šírky individuálnu dávku. V závislosti od variácie poľa a veľkosti mriežky variabilnej aplikačnej mapy možno použiť zadanie 2, 4, 6 alebo 8 sekcií sadzieb. To znamená presnejšiu aplikáciu živín, aby sa dosiahla lepšia účinnosť živín, lepší výnos a zníženie nákladov.

S rozmetadlom Vicon GEOSPREAD investujete do 100% kompatibility ISOBUS pre jednoduché pripojenie a prehrávanie s IsoMatch Tellus PRO alebo akýmkoľvek iným certifikovaným terminálom AEF. V niekoľkých krokoch s touto kombináciou ste pripravení na použitie MULTIRATE. Musíte previesť satelitnú alebo pôdnu mapu do súboru ISO-XML. Stiahnite si mapu variabilných sadzieb do terminálu a ste pripravení na šírenie s MULTIRATE s 2 až 8 sadzbami.

RotaFlow

 • Bez nárazov, bez trieštenia, bez prachu: centrálny vypúšťací bod, plynulé zrýchlenie a odstredivá sila urýchľujú hnojivo až na rýchlosť kotúča predtým, ako dosiahne lopatku.
 • Presný vzor rozmetania: Vzor rozmetania s dvojitým prekrytím poskytuje bezkonkurenčnú presnosť. 8 lopatiek na disk zabezpečuje nepretržitý prísun hnojiva na pole. To je dôležité pre vysokokapacitné rozmetanie a vysokú pojazdovú rýchlosť.
 • Minimálny vplyv vetra, maximálna tolerancia: Ploché disky a horizontálny prúd hnojiva poskytujú symetrický obrazec rozmetania.
 • Konzistentný vzor rozmetania: Osem lopatiek na disk, osem sektorov na otáčku poskytuje rovnomerné rozloženie. Obrazec rozmetania s dvojitým prekrytím.
 • Zaručená presnosť na svahoch: Hnojivo je vždy v kontakte s lopatkami v rovnakom bode, aj na svahoch, a pohybuje sa po celej dĺžke lopatky.

Váženie

Kontinuálna dynamická „online – kalibrácia“ s vysokofrekvenčným komunikačným signálom.

Jedinečná technológia referenčného snímača Vicon: všetky negatívne vplyvy sú automaticky korigované a eliminované, čím je zaistená maximálna presnosť rozmetania aj na svahoch. Referenčný snímač Vicon vám poskytne absolútnu presnosť, pretože každé kilo sa počíta!

Snímače zaťaženia v kombinácii s jedinečným referenčným snímačom:

 • Automatická kalibrácia a systém kontinuálneho váženia
 • Automatická korekcia na svahoch
 • Automatická korekcia otrasov aj na nerovnom teréne
 • Automatický dávkovací systém závislý od rýchlosti
 • Nie je potrebný žiadny kalibračný test

Najvyššia presnosť za každých podmienok: zaručená rovnomerná kvalita rozmetania! Ušetrite náklady a zvýšte kvalitu!

FlowPilot

 • Kompaktné rozhranie FlowPilot vám výrazne zjednoduší presné nastavenie a úpravu aplikačných dávok. Dve hydraulicky ovládané dávkovacie platne, každá s tromi vyhadzovacími otvormi, zaisťujú rovnomerný tok hnojiva zo zásobníka na rozmetacie kotúče.
 • Vývojové oddelenie tímu výskumu a vývoja rozmetadiel Vicon má svoje vlastné kompetenčné centrum rozmetadiel, aby umožnilo nepretržité testovanie počas celého roka. Všetky testy sú vykonávané podľa najprísnejších medzinárodných noriem a požiadaviek na kvalitu.
 • Kľúčom k presnému rozmetaniu je čo najbližšie zosúladenie kvality hnojiva a hmotnosti v litroch s tabuľkami rozmetania. Kontrolný zoznam Vicon RotaFlow vám pomôže zabezpečiť konzistentnú presnosť vo všetkých podmienkach na poli
  1. Zvoľte druh hnojiva
  2. Určite veľkosť a distribúciu granúl
  3. Určte hmotnosť litra
 • Priamy prístup k najnovším výsledkom testov na: www.viconspreadingcharts.com alebo si stiahnite aplikáciu diagramov rozpätia cez App Store alebo Google Play

Hraničné rozmetanie

Kontinuálna dynamická „online – kalibrácia“ s vysokofrekvenčným komunikačným signálom.

Jedinečná technológia referenčného snímača Vicon: všetky negatívne vplyvy sú automaticky korigované a eliminované, čím je zaistená maximálna presnosť rozmetania aj na svahoch. Referenčný snímač Vicon vám poskytne absolútnu presnosť, pretože každé kilo sa počíta!

Snímače zaťaženia v kombinácii s jedinečným referenčným snímačom:

 • Automatická kalibrácia a systém kontinuálneho váženia
 • Automatická korekcia na svahoch
 • Automatická korekcia otrasov aj na nerovnom teréne
 • Automatický dávkovací systém závislý od rýchlosti
 • Nie je potrebný žiadny kalibračný test

Najvyššia presnosť za každých podmienok: zaručená rovnomerná kvalita rozmetania! Ušetrite náklady a zvýšte kvalitu!

Výbava

 • Rozmetadlá, RO-EDW sú dostupné aj s montážou na prívesnom ráme.
 • Centrálny hydraulický pohon ako voliteľná výbava.
 • Na zvýšenie kapacity zásobníka sú k dispozícii ľahko zostaviteľné hliníkové nadstavby zásobníka.
 • Ako voliteľná výbava je k dispozícii ľahko skladateľný a sklopný kryt zásobníka. Jednoduché prispôsobenie! Môže to byť ručný kryt zásobníka alebo elektrická verzia ovládaná z kabíny traktora.
 • Voliteľne je k dispozícii ľavý/pravý uzatvárací ventil pre rozmetanie na polovičné pracovné zábery.
 • Na zabezpečenie rovnomerného prietoku pri rozmetávaní malých množstiev je systém RotaFlow vybavený súpravou pre jemnú aplikáciu. Ideálne na rozmetanie malých množstiev hnojiva, semien a peliet proti slimákom.
 • Robustné mriežky v tvare trojuholníka sú štandardnou výbavou.
 • Stredová prevodovka s 2 vstupnými hriadeľmi pre nastavenie vysokých a nízkych otáčok kotúča v štandardnej výbave.
 • Súprava na vyprázdňovanie zásobníka je k dispozícii ako voliteľná výbava na jednoduché vytiahnutie zvyškov hnojiva z vášho zásobníka.
 • Jednoduchá kalibrácia sa vykonáva pomocou voliteľnej kalibračnej nádoby.
 • Sada LED osvetlenia s dlhou životnosťou, je k dispozícii v štandardnej výbave.
 • Blatníky (voliteľné) chránia rozmetací kotúč pred blatom, vodou atď.

Predné rozmetadlo

Zvýšená presnosť

Predo-zadná kombinácia nielenže zvýši celkovú kapacitu až na 6 000 alebo 7 000 litrov, ale rozšírením dvoch rôznych aplikácií v jednom prejazde sa zvýši aj účinnosť a presnosť výživy. Namiesto rozmetania zmesi je možné použiť dva rôzne typy hnojív s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami, oba so správnym nastavením, aby sa dosiahla dokonalá presnosť živín a vzor rozmetania. Výsledkom bude zvýšená úroda a efektívnejšie využitie aplikovaného hnojiva.

Dokonalé vyváženie hmotnosti

So sypačom vzadu a jedným vpredu dochádza k zvýšeniu kapacity a zároveň k dokonalému vyváženiu hmotnosti na traktore. To znamená, že existuje menší tlak na pôdu, čo má za následok menšie zhutnenie pôdy. V prípade, že v prednej časti traktora nie je k dispozícii vývodový hriadeľ, možno použiť centrálny hydraulický pohon na rozmetadlách GEOSPREAD. Hraničné rozmetacie zariadenie TrimFlow je možné pridať na ľavú a pravú stranu na rozmetanie hraníc a úvratí.

Maximalizujte produkciu

Rôzne modely GEOSPREAD s rôznou kapacitou zásobníka je možné kombinovať v prednej a zadnej časti. Na termináli ISOBUS je možné zvoliť každý rozmetač diskov a jednoducho zadať správne nastavenie. Ovládanie sekcií automaticky zapína a vypína sekcie na oboch rozmetadlách, aby sa minimalizovalo prekrývanie. Pomocou aplikácie s variabilným dávkovaním na všetkých rozmetadlách Vicon GEOSPREAD je možné automaticky nastaviť dávkovanie oddelene od predného a zadného rozmetadla. Pre ešte väčšiu presnosť MULTIRATE aplikuje viacero dávok v rámci pracovnej šírky, nezávisle od predného a zadného rozmetadla.

Technické údaje

RO-EDW(úzke) RO-EDW 1 500 RO-EDW 2 150 RO-EDW 2 800 RO-EDW 3 450
Objem zásobníku (l) 1 500 2 150 2 800 3 450
Výška plnenia (cm) 119 138 157 176
Šírka (cm) 275 275 275 275
Šírka plnenia (cm) 269 269 269 269
Pohotovostná hmotnosť (kg) 655 685 715 745
Šírka rozmetania (m) 12 – 54* 12 – 54* 12 – 54* 12 – 54*
Výkon (kg/min) 10 – 320 10 – 320 10 – 320 10 – 320

* V závislosti od druhu hnojiva a typu lopatiek.

RO-EDW (široké) RO-EDW 1 875 RO-EDW 2 550 RO-EDW 3 225 RO-EDW 3 900
Objem zásobníku (l) 1 875 2 550 3 225 3 900
Výška plnenia (cm) 119 138 157 176
Šírka (cm) 290 290 290 290
Šírka plnenia (cm) 284 284 284 284
Pohotovostná hmotnosť (kg) 695 725 755 785
Šírka rozmetania (m) 12 – 54* 12 – 54* 12 – 54* 12 – 54*
Výkon (kg/min) 10 – 320 10 – 320 10 – 320 10 – 320

* V závislosti od druhu hnojiva a typu lopatiek.

Na stiahnutie

2023-06-26T09:03:36+02:00
Go to Top