• pic1 UŽ DVE DESATROČIA S VAMI
  • pic2 SPOĽAHLIVÝ SERVIS
  • pic3 VŽDY NABLÍZKU K VÁM
Úvod  >  Magazín

Magazín

Žatvou to nekončí: spracovanie pôdy po žatve

Blíži sa obdobie žatvy a mnohí poľnohospodári svoje myšlienky, okrem príprav na zber úrody, smerujú aj na spracovanie pôdy po žatve. Je to pochopiteľné, pretože pôda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov s veľmi pomalou obnoviteľnosťou. Medzi najväčšie riziká znižovania kvality pôdy patria vodná a pôdna erózia, úbytok organickej hmoty a obmedzenie biologických aktivít v pôde. K samotnej degradácii poľnohospodárskej pôdy dochádza spravidla kombináciou týchto rizikových faktorov, pretože pôda postihnutá jedným, stráca svoju odolnosť aj voči ďalším faktorom. Preto by malo byť v záujme každého poľnohospodára zachovanie úrodnosti pôdy a jej ekologických funkcií.

 

Prečo je dôležitá kvalitná podmietka?

 

Správne a včas urobená podmietka je základom pre ďalšie spracovanie pôdy a preto by sme jej mali venovať pozornosť. Podmietka vykonaná bezprostredne po žatve plní niekoľko funkcií. Tou prvou je prerušenie kapilárneho vedenia v pôde, ktoré vedie k vysušovaniu pôdy, čo je pri  aktuálne prevládajúcom suchom a teplom počasí veľmi dôležité. Ďalšou funkciou je vytvorenie podmienok pre vzchádzanie semien burín a výdrolu po kombajnoch a čiastočné zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy. Pri správnom spôsobe podmietky môže táto mať aj regulačný účinok voči trvalým burinám, ako je napríklad pýr.

Samotná príprava na vykonanie kvalitnej podmietky však nemá prebiehať až po žatve, ale už pred ňou a počas nej. V prípade, že slamu z poľa nezberáme, musia byť kombajny vybavené kvalitnými drvičmi slamy a metačmi pliev, aby sa pozberové zvyšky nehromadili len v pásoch za kombajnmi, ktoré sú potom pôvodcom N-deficitu, chorôb, útočiskom hrabošov a rôznych škodcov. Strnisko po zbere by malo byť čo najnižšie a nakrátko porezaná slama by mala byť rovnomerne rozhodená po celej šírke záberu, čo ale býva pri veľkých záberoch kombajnov niekedy problém.

Pri podmietke je tiež potrebné dbať na to, aby boli drviče a metače pliev na kombajnoch správne nastavené. Nahromadená slama v pásoch za kombajnmi nespôsobuje problémy len pri podmietke, ale aj pri sejbe a vzchádzaní následne vysiatej plodiny. Podmietku je potrebné vykonávať čím skôr po zbere na šikmo, pod uhlom 25-30°. Hĺbku podmietky je potrebné voliť podľa vlhkostných podmienok, na rozhraní vlhkej a suchej zóny, ale podľa možností čo najplytšie, aby sme podporili vzchádzanie výdrvu a semien burín. Pri presušených pôdach, ale volíme hlbšiu podmietku aj na úkor vzídenia výdrvu, aby sme vytvorili izolačnú vrstvu pôdy a zabránili tak úniku vzácnej vody z pôdy.   

Základné nástroje pre  podmietku môžeme rozdeliť na diskové a radličkové. Venovať sa budeme radličkovým kypričom, ktorých pracovné orgány vynikajú oproti diskovým rovnomernosťou spracovania pôdneho povrchu a vyššou intenzitou práce. Dochádza k intenzívnemu premiešaniu pôdy s rastlinnými zvyškami a k celoplošnej kultivácii. Výhodou je, že pracovné orgány, teda radličky, môžeme rôzne kombinovať, prípadne vymieňať podľa pracovných podmienok a toho, na čo sa chceme pri danej operácii zamerať.

 


Spracovanie pôdy po žatve

 

Radličkové kypriče HORSCH Terrano

 

Najnovším prírastkom do rodiny obľúbených a všestranných radličkových kypričov HORSCH TERRANO bol modelový rad GX. Ide o model, pri ktorom si môžeme vybrať medzi 3- alebo 4-radovou konštrukciou v kombinácii s rôznymi valcami. Obe verzie majú rovnaké vzdialenosti medzi nadväznými radličkami (28,5 – 31,5 cm) a tiež majú rovnaký počet radličiek pri rovnakom pracovnom zábere. To určuje hlavné rozdiely medzi týmito modelmi.

Najväčším rozdielom je predovšetkým vyššia priechodnosť pri 4-radovej konštrukcii v ťažších podmienkach a pri zapracovaní väčšieho množstva pozberových zvyškov a tiež pri zapracovaní medziplodín. Terrano GX3-radovom vyhotovení má vďaka svetlej výšky rámu 850 mm vo väčšine prípadov výbornú priechodnosť a v porovnaní so 4-radovým potrebuje menší ťahový príkon. Oba varianty používajú ako pracovné orgány TerraGrip III. generácie s istiacou silou 550 kg, ktorá zabezpečuje presné hĺbkové vedenie aj v ťažších podmienkach.

 


Radličkový kyprič HORSCH Terrano GX je užitočným pomocníkom pri spracovaní pôdy

 

Široké možnosti využitia kypriča HORSCH Terrano GX

 

Kyprič Terrano GX je vhodný nielen pre stredne hlboké až hlboké kyprenie, ale vďaka variabilite voľby radličiek samozrejme aj na podmietku, pričom s ním je pracovať v pracovných hĺbkach 5-25 cm. Pracovnú hĺbku je možné nastaviť mechanicky pomocou vymedzovacích podložiek alebo hydraulicky pomocou valca a predných oporných kolies.

Terrano GX dokáže veľmi dobre rozdrobiť pôdu, premiešať ju s pozberovými zvyškami a urovnať povrch poľa. Podľa podmienok, v ktorých budeme s Terranom GX pracovať môžeme zvoliť jeden z 5 rôznych valcov, pre nasadenie v mokrých podmienkach je zas určený špeciálny valec, ktorý rozširuje možnosti nasadenia tohto univerzálneho kypriča.

Pracovné zábery je možné vybrať medzi 4, 5 a 6 m, označenie napr. 4.3 GX potom znamená, že ide o stroj s pracovným záberom 4 m a 3-radovú konštrukciu, 4.4 GX je stroj s pracovným záberom 4 m a 4-radovou konštrukciou. Podvozok pri Terrane GX je umiestnený centrálne, za posledným radom radličiek a pred urovnávacími diskami, čím je zabezpečený jazdný komfort počas prepravy a tiež obratnosť priamo na poli.

Ideálne využitie ťahového príkonu je zabezpečené hydraulickým posilňovačom trakcie, ktorý doťažuje zadnú nápravu ťažného prostriedku až o 1.200 kg. Táto funkcia sa automaticky aktivuje pri prepnutí zdvíhacieho hydraulického okruhu do plávajúcej polohy, bez potreby ďalšieho hydraulického vybavenia.

 


Kyprič HORSCH Terrano GX môže mať rôzne konštrukčné vyhotovenia

 

HORSCH Terrano GX je vďaka variabilite výberu rôznych typov radličiek vhodným strojom na spracovanie pôdy bezprostredne po zbere – podmietky, svojimi pracovnými orgánmi pôdu nakyprí, zamieša pozberové zvyšky s pôdou, urovná povrch pôdy a následne vhodne zvolený valec pôdu spätne utuží, aby sa zabránilo nadmernému vyparovaniu vody.

Presvedčíme vás o kvalitách tohto kypriča, v prípade záujmu kontaktujte svojho obchodného zástupcu a dohodnite si termín predvádzania stroja HORSCH Terrano GX 4.3 priamo na vašich poliach.
Najnovšie články

Dňa 22.09.2021 vás radi privítame na otvorení nášho nového servisného centra vo Vranove nad Topľou. V priemyselnom parku Ferovo na vás bude čakať výstava poľnohospodárskych...
Nespracovaná pôda po zbere kukurice sa môže ľahko stať domovom rôznych škodcov, burín a v neposlednom rade aj ohroziť budúcu úrodu. Každý zodpovedný poľnohospodár by preto mal...
3. Praktický poľný deň, Veľké Ludince a 1. Praktický poľný deň, Kamenné Kosihy Dňa 10. augusta sa v spolupráci s SHR Arnoldom Pereszlényim uskutočnil pri Veľkých Ludinciach tretí...

Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.