• pic1 UŽ DVE DESATROČIA S VAMI
  • pic2 SPOĽAHLIVÝ SERVIS
  • pic3 VŽDY NABLÍZKU K VÁM
Úvod  >  Magazín

Magazín

Konajte proti škodcom preventívne: 3 metódy ekologického poľnohospodárstva

Každý úspešný poľnohospodár by mal mať zvládnutú stratégiu boja voči chorobám a škodcom na poli. Nie vždy je to však s ohľadom na meniace sa podmienky práve jednoduché. Zintenzívňovaním poľnohospodárstva sa navyše niektoré druhy škodcov neúmerne rozmnožili a zbaviť sa ich je omnoho ťažšie. Tendencie v ekologicky orientovanom poľnohospodárstve však v boji so škodcami prinášajú odlišné prístupy založené skôr na prevencii. Dobrou správou je, že škodcov a chorôb sa dá zbaviť aj bez chémie, poďme sa na tieto postupy pozrieť bližšie. 

Vymyslieť komplexnú stratégiu pre ochranu proti škodcom nie je vôbec jednoduché. Jediný spôsob ochrany proti škodcom nemôže nikdy dlhodobo fungovať. Každú zmenu v hospodárení dokážu ľahko využiť a prispôsobiť sa novým podmienkam. Vzhľadom na odlišný charakter pôdy v rôznych oblastiach je vhodné jednotlivé stratégie tým správnym spôsobom kombinovať. Využívať sa dajú rôzne metódy, tou prvou a aktuálne aj najpoužívanejšou je chemická ochrana. To však neplatí pre ekologicky orientované poľnohospodárstvo. 

 

Agrotechnika ako základ prevencie

V ekologicky orientovanom poľnohospodárstve je vidno jasný odklon od chémie v prospech agrotechnickýchbiologických metód. Hlavným cieľom pri týchto metódach je budovanie trvalo udržateľnej prevencie, ktorá sa stane akousi prirodzenou súčasťou pôdy. V dlhodobom horizonte je tento spôsob dokonca aj lacnejší, vyžaduje si však svedomitý prístup, predvídateľnosť a trpezlivosť. 

Hlavnú úlohu ochrany proti škodcom zohrávajú v ekologicky orientovanom poľnohospodárstve tzv. agrotechnické metódy. Ide o opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť ideálne podmienky pre vývoj a rast plodín za účelom dosiahnutia maximálnej výnosnosti a udržateľnej úrodnosti pôdy. Konkrétne si tieto metódy môžeme predstaviť ako prípravu pôdy pred sejbou, kultiváciu počas pestovania napokon, aj starostlivosť o pôdu po žatve.

 


Spôsob spracovania pôdy zohráva pri prevencii proti škodcom kľúčovú úlohu

 

Spôsob spracovania pôdy

Základným preventívnym opatrením je včasná podmietka, ktorá sa vykonáva po zbere úrody. Ak je vykonaná dostatočne včas a správnym spôsobom, účinne prispieva k rozvoju mikroorganizmov, napomáha dosiahnuť ideálnu pôdnu vlahu a taktiež k správnemu zapraveniu zvyškov po zbere. V období medzi zberom a novou výsadbou je dôsledkom podmietky likvidácia počiatočných vývojových štádií rôznych škodcov a burín. Najmä pri burinách platí, že včasnou podmietkou dochádza k vyneseniu ich koreňov na povrch, kde zároveň uschnú. 

Podmietka má vo všeobecnosti množstvo prospešných účinkov voči pôde, ktorá je po zbere vysilená a ide o nevyhnutnú súčasť ekologicky orientovaného prístupu k pestovaniu. Na jej vytvorenie je vhodné využiť kvalitnú poľnohospodársku techniku, ktorá vám vytvorenie podmietky výrazne uľahčí. 

 


Základom boja proti škodcom je optimálna výživa

 

Výživa rastlín

Je známe, že plodiny s optimálnou výživou bohatou na draslík sú menej náchylné voči škodcom. Naopak, dusíkaté hnojivá prirodzenú obranyschopnosť plodín voči niektorým škodcom znižujú. Základnou filozofiou ekologicky orientovaného poľnohospodárstva je vytvorenie čo najviac uzavretého kolobehu živín a obmedzenie externých vstupov, ako sú napríklad chemické hnojivá. 

V tomto smere sa teda odporúča používať menej dusíkatých hnojív a na hnojenie využívať organické hmoty, najčastejšie vo forme kompostu. Vhodné je tiež prehodnotiť osevný postup, v rámci ktorého by mali byť zaradené vhodné plodiny a medziplodiny. Pri jednoročných plodinách sa zas odporúča dbať na priestorovú vzdialenosť medzi jednotlivými porastmi. 

 

Podpora biodiverzity 

Biodiverzita je vyjadrením rozmanitosti a premenlivosti živých foriem. Je jedným zo základných predpokladov pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Kým intenzívne poľnohospodárstvo má na biodiverzitu negatívny vplyv, pri ekologickom prístupe je to naopak. Pri dosiahnutí vyššieho stupňa biodiverzity sa môžete spoľahnúť na to, že jednotlivé druhy plodín budú schopné prispôsobiť sa novým podmienkam. To znamená aj ich vyššiu odolnosť, pričom veľmi dobre sa to dá využiť aj pri šľachtení. Snaha o ochranu biodiverzity je však behom na dlhú trať, niektoré opatrenia sú navyše veľmi ťažko dosiahnuteľné.

 


Podporu biodiverzity je možné dosiahnuť aj výsadbou peľodajných rastlín

 

Opatrenia pre zachovanie biodiverzity môžu mať rôzne podoby. Z tých najreálnejších spomeňme najmä výsadbu biopásov na ornej pôde. Ich súčasťou môže byť napríklad pestovanie peľodajných rastlín. Ďalšou možnosťou je napríklad tvorba tzv. zelených ostrovov, ktoré budú podporou pre živočíšne druhy žijúci v okolí obhospodarovanej pôdy. 

Metódy boja proti škodcom založené na ekologickom poľnohospodárstve sú založené na citlivom prístupe k prírodným zdrojom a nie všetky sa dajú jednoducho uplatniť. Odmenou za ich správnu implementáciu vám však bude vyššia výnosnosť, ktorá navyše bude mať všetky predpoklady na to, aby bola trvalo udržateľná. 
Najnovšie články

Okrajovým častiam poľa sa oplatí venovať pozornosť hneď z viacerých dôvodov. Tým najdôležitejším je ale bezpochyby predchádzanie migrácii burín z týchto častí poľa a preto má...
Súčasná úroveň poľnohospodárskej mechanizácie bola ešte donedávna len ťažko predstaviteľná. Ak vezmeme do úvahy aj využívanie rôznych smart technológií a možnosti vzdialeného...
Celosezónny prístup k úrode od lokálnych farmárov a pre drobného farmára zas istota odberu a väčšia finančná stabilita. Tak by sa v skratke dalo charakterizovať komunitou...

Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.