• pic1 UŽ DVE DESATROČIA S VAMI
  • pic2 SPOĽAHLIVÝ SERVIS
  • pic3 VŽDY NABLÍZKU K VÁM
Úvod  >  Magazín

Magazín

Čo je komunitou podporované poľnohospodárstvo a aké prináša výhody?

Celosezónny prístup k úrode od lokálnych farmárov a pre drobného farmára zas istota odberu a väčšia finančná stabilita. Tak by sa v skratke dalo charakterizovať komunitou podporované poľnohospodárstvo, ktoré sa stáva trendom aj u nás. O čo presne ide a aké sú výhody tohto modelu spolupráce? 

Komunitou podporované poľnohospodárstvo je zaujímavý systém, kde sa na jednej strane nachádza pestovateľ a na strane druhej skupina spotrebiteľov. V rámci tohto systému jedna aj druhá strana zdieľajú nielen výnosy, ale aj riziká spojené s pestovaním. Pre spotrebiteľov je odmenou celosezónny prísun kvalitných potravín z jasného zdroja a pre pestovateľa zas stabilná skupina odberateľov. Všetko navyše prebieha bez sprostredkovateľov a obchodníkov. Podpora miestnej produkcie a úzke prepojenie spotrebiteľov s pestovateľmi je príjemným bonusom. 

Tento systém je veľmi obľúbený vo Veľkej Británii, Francúzsku ale aj v niektorých častiach USA a svojich stúpencov si už nachádza aj u nás. Pre lepšiu predstavu vám vysvetlíme jeho fungovanie na jednotlivých úrovniach.

 


Jednou z výhod komunitného poľnohospodárstva je prístup ku kvalitnej úrode aj pre ľudí z mesta

 

Pravidelný prísun kvalitnej úrody pre podielnikov

Ako sme už vyššie spomenuli, v rámci komunitou podporovaného poľnohospodárstva vystupujú dva subjekty – spotrebitelia ako podielnici, alebo členovia a zväčša drobný pestovateľ, prípadne menšie poľnohospodárske družstvo. Podielnici sa rozhodnú, od ktorého pestovateľa by pravidelne a vo vopred dohodnutých množstvách radi odoberali úrodu – môže ísť o dopestovanú zeleninu, ovocie, vajcia, alebo čokoľvek iné. Samozrejmou súčasťou je aj dohoda, koľko budú za tieto odbery pravidelne platiť. 

Na strane druhej je pestovateľ, ktorý sa s podielnikmi dohodne na tom, ako často bude dodávať dopestované plodiny. Samozrejmosťou je určitá sezónnosť podľa toho, čo sa práve pestuje. V rámci dohody s podielnikmi je napríklad možné určiť aj to, v ktorých dňoch budú podielnici chodiť pestovateľovi pomáhať. Komunitou podporované poľnohospodárstvo teda stojí na troch pilieroch: pravidelný odber, vzájomná pomoc a zdieľanie rizík. 

 

Nižšie riziko pre pestovateľa

Práve tretí spomenutý pilier je v prípade komunitného poľnohospodárstva veľmi dôležitým prvkom. Dohody o partnerstve, ktoré sa v rámci tohto systému uzatvárajú, majú spravidla dlhodobý charakter, teda napríklad na niekoľko sezón vopred. Znamená to, že aj v prípade veľmi slabej úrody, napríklad v dôsledku zlého počasia alebo prírodnej katastrofy, sa pestovateľovi nezníži dohodnutá odmena. 

Podstúpenie tohto rizika má ale aj svoju svetlú stránku – podielnici získavajú vo všeobecnosti kvalitnejšie suroviny z lokálneho a známeho zdroja a v prípade veľmi dobrej úrody môžu získať aj nad rámec dohodnutého. Nie každý má možnosť venovať sa pestovaniu a takýto komunitný systém je ako stvorený pre ľudí z veľkých miest, ktorých neuspokojuje ponuka miestnych trhov či supermarketov.

 


Komunitné poľnohospodárstvo spočíva aj vo vzájomnej pomoci

 

Komunitný statok, klub alebo družstvo

Čaro komunitného poľnohospodárstva spočíva aj v tom, že podmienky si môžete nastaviť rôzne, všetko je o komunikáciidohode. Konkrétny model fungovania je preto možné dobre prispôsobiť napríklad miestnym zvyklostiam alebo iným špecifikám tak, aby bola dosiahnutá spokojnosť jednej aj druhej strany. Podielnici môžu sami pomáhať so starostlivosťou o komunitný statok, prípadne môžu vytvoriť vlastný klub alebo družstvo. Súčasťou dohody napríklad môže byť aj podpora nákupu novej poľnohospodárskej techniky zo strany spotrebiteľov. Pre menších farmárov tento systém v každom prípade výborným spôsobom, ako zužitkovať plody svojej práce naplno a čiastočne znížiť riziká súvisiace s pestovaním a odbytom. 
Najnovšie články

Sú fascinujúce, plné farieb a patria medzi vyhľadávané turistické atrakcie. Vybrali sme pre vás 7 najkrajších kvetinových polí na svete, ktoré by ste na svojich potulkách svetom...
Živé procesy v pôde sú nevyhnutným predpokladom pre kvalitnú a bohatú úrodu. V súčasnosti sa stále vo väčšej miere presadzujú princípy podpory biologickej aktivity pôdy, ktoré sú...
Obdobie žatvy sa pomaly blíži a tak je práve teraz ideálny čas na prípravu. S kvalitnou poľnohospodárskou technikou zvládnete dopravu a pohyb na poli rýchlo, efektívne a zároveň...

Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.