• pic1 EXAKTNÉ POSTREKOVAČE
  • pic2 JEDNODUCHÝ A RÝCHLY ZBER
  • pic3 SYSTÉM VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
Úvod  >  RD Podbranč

RD Podbranč

Roľnícke družstvo Podbranč vzniklo v roku 1992 rozdelením bývalého Poľnohospodárskeho družstva Samuela Jurkoviča v Sobotišti. Veľká časť z okolo 900 ha plochy pripadá na luky a pasienky. Podnik hospodári v značne exponovanom teréne, mnoho pozemkov má svahovitosť väčšiu ako 12° s priemernou nadmorskou výškou 310 m.n.m. Medzi najpestovanejšie plodiny patria viacročné kmoviny (110 ha), merkantilná a silážna kukurica (150 ha), repka (70 ha), obilniny (280 ha). Podnik sa venuje aj chovu hovädzieho dobytku, ktorý je zastúpený mliekovým Holštajnsko-Frískym dobytkom v počte kusov 230. Podnik je aj vlastníkom miestneho lomu, v ktorom sa ťaží vápenec.

Z portfólia spoločnosti Ematech, s.r.o. firma zakúpila:

  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 215
  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 165.7
  • podmietač HORSCH Exactor 3
  • disková kosa DEUTZ-FAHR SM 5.30 TC
  • postrekovač TECNOMA GT 2018
  • korba, romzetadlo, cisterna ANNABURGER HTS 20.79


Kontaktná osoba:

Ing. Miroslav Lysý tel.: 0918 952 245 

Fotogaléria: