• pic1 EXAKTNÉ POSTREKOVAČE
  • pic2 JEDNODUCHÝ A RÝCHLY ZBER
  • pic3 SYSTÉM VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
Úvod  >  Poľnochov Veľké Dvorany

Poľnochov Veľké Dvorany

Poľnochov Veľké Dvorany vznikol v roku 1997. Podnik hospodári na ploche 1452 ha v priemernej nadmorskej výške 320 m.n.m. Medzi najčastejšie pestované plodiny patria obilniny, olejniny. Podnik sa venuje aj chovu hospodárskych zvierat a to mliekovému hovädziemu dobytku. Ako jediný na Slovensku sa venujú šľachteniu plemena ošípaných Duroc.

Z portfólia spoločnosti Ematech, s.r.o. firma zakúpila:

  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 165.7
  • manipulátor MERLO 34.7
  • traktor DEUTZ-FAHR Agrofarm 85 Cl
  • traktor DEUTZ-FAHR 85 Premium


Kontaktná osoba:

Ing. Milan Peterka tel.: 0905 469 270

Fotogaléria: