• pic1 EXAKTNÉ POSTREKOVAČE
  • pic2 JEDNODUCHÝ A RÝCHLY ZBER
  • pic3 SYSTÉM VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
Úvod  >  PD Trsteník

PD Trsteník

Poľnohospodárske družstvo Trsteník bolo založené v roku 1958. Vo februári tohto roka oslávili už 50. výročie svojho založenia. Odvtedy prešlo družstvo viacerými zmenami a úpravami. Najmä vďaka investičnej výstavbe realizovanej v roku 2002, kedy sa okrem iného kúpila paletová linka do zemiakárne, rekonštrukcia chladiacich zariadení, dokúpenie novej nádrže na mlieko atď. Na podniku momentálne pracuje 132 zamestnancov. Družstvo hospodári na ploche 2952 ha, z čoho 816 ha je orná pôda, ktorá sa nachádza v priemernej nadmorskej výške 645 m.n.m.

Medzi najpestovanejšie plodiny patria obilniny a zemiaky. Stavy hospodárskych zvierat k roku 2005 boli 1572 ks, z toho 683 dojníc, 1513 oviec, z toho 1232 bahníc.

Na hospodárskom dvore je vybudovaná lupienkáreň, kde sa spracovávajú vlastné a tiež nakúpené zemiaky na zemiakové lupienky ( solené a ochutené - cesnakové, paprikové, cibuľové a pod. )

Z portfólia spoločnosti Ematech, s.r.o. firma zakúpila:

  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron M640
  • mulčovač MUTHING MU/LS 250
  • cisterna ANNABURGER 14.27
  • podmietač HORSCH Terrano
  • výmenný systém HTS 14.27
  • sejací stroj HORSCH 6 DC
  • postrekovač TECNOMA Galaxy 2418


Kontaktná osoba:
www.trstenik.sk