• pic1 EXAKTNÉ POSTREKOVAČE
  • pic2 JEDNODUCHÝ A RÝCHLY ZBER
  • pic3 SYSTÉM VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
Úvod  >  PD Trenčianske Stankovce

PD Trenčianske Stankovce 

História vzniku družstva siaha do obdobia rokov 1957 - 1959, kde sa v obciach Veľké Stankovce, Malé  Stankovce, Sedličná, Rozvadze, Selec, Krivosúd-Bodovka začali zakladať Jednotné roľnícke družstvá. Samotné družstvo vzniklo zlúčením piatich, hore uvedených družstiev, okrem družstva Krivosúd-Bodovka. K ďalšiemu rozšíreniu došlo v roku 1975, a to pričlenením cukrovarníckeho majetku v Rozvadzoch a Sedličnej a od roku 1977 aj pričlenením Jednotného roľníckeho družstva Krivosúd-Bodovka.

V takýchto rozmeroch družstvo pretrváva doteraz. Medzi tým prešlo viacerými zmenami a transformáciami. Tá posledná prebehla v roku 1992, kedy sa družstvo pretransformovalo a premenovalo na Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce. Tak je aj zapísané v Obchodnom registri.

Družstvo sa nachádza v zemiakársko-horskej oblasti, v pomerne členitom teréne, medzi mestami Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, na úpätí Považského Inovca, kde sa svahovitosť jednotlivých parciel pohybuje od 5 do 16 stupňov, čo zvyšuje i náročnosť na agrotechnické operácie v jednotlivých etapách poľnohospodárskych prác.

Družstvo dnes hospodári na ploche 2200 ha, z čoho 800 ha pripadá na trvalé trávne porasty. Medzi najpestovanejšie plodiny patria obilniny, olejniny a špeciálne plodiny ako chmeľ a cukrova repa. Hlavným zameraním je však mliekový hovädzí dobytok červeného Holštýnu.

Z portfólia spoločnosti Ematech, s.r.o. firma zakúpila:

  • manipulátor MERLO P40.7
  • kŕmny voz LUCLAR Star Orion Vorax 9m3
  • kombajn DEUTZ-FAHR TopLiner 4090
  • postrekovač TECNOMA Galaxy 2418


Kontaktná osoba:
home.nextra.sk/inovec/about.htm