• pic1 EXAKTNÉ POSTREKOVAČE
  • pic2 JEDNODUCHÝ A RÝCHLY ZBER
  • pic3 SYSTÉM VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
Úvod  >  PD Predmier

PD Predmier

Poľnohospodárske družstvo Predmier hospodári na ploche 1495 ha, z čoho 400 ha pripadá na ornú pôdu ostatná plocha patrí trvalým trávnym porastom. Podnik hospodári v priemernej nadmorskej výške okolo 350 m.n.m. Medzi najpestovanejšie plodiny už klasicky patria obilniny a krmoviny. Hospodárske zvieratá sú zastúpené mliekovým hovädzím dobytkom červeného a čierneho Holštýnu, ovcami a ošípanými.

Z portfólia spoločnosti Ematech, s.r.o. firma zakúpila:

  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 165.7
  • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron M 610
  • mulčovač MUTHING MU/LS 250
  • výmenný systém ANNABURGER 20.79
  • lis DEUTZ-FAHR MP 135 OC
  • traktor DEUTZ-FAHR Agrofarm 85


Kontaktná osoba:
Ing. Ján Kružliak - predseda 041/5573191

Fotogaléria: