• pic1 EXAKTNÉ POSTREKOVAČE
 • pic2 JEDNODUCHÝ A RÝCHLY ZBER
 • pic3 SYSTÉM VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
Úvod  >  Agrozami, s.r.o.

Agrozami, s.r.o.

Spoločnosť Agrozami, s.r.o. Tvarožná vznikla v roku 2005. Podnik hospodári na výmere 585 ha z toho 354 ha tvoria trvalé trávne porasty a 231 ha tvorí orná pôda. Nadmorská výška sa pohybuje okolo 650 m.n.m. Podnik je zameraný na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Z plodín pestovaných na podniku prevládajú obilniny, krmoviny, zemiaky a repka olejná. Okrem repky celá produkcia končí v spotrebe pre hospodárske zvieratá. Živočíšna výroba je zameraná na produkciu mlieka, bravčového a hovädzieho mäsa. Produkcia mäsa je realizovaná cez vlastný bitúnok.  

Z portfólia spoločnosti Ematech, s.r.o. firma zakúpila:

 • traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 165.7
 • traktor DEUTZ-FAHR Agrofarm 85
 • zhrňovač DEUTZ-FAHR SWM 7131 EVO
 • obracač DEUTZ-FAHR PRO LINE 8331
 • disková kosa DEUTZ-FAHR SM 5.30 FTC
 • disková kosa DEUTZ-FAHR SM 5.30 TC
 • manipulátor MERLO P34.7
 • postrekovač TECNOMA Export 20 /18 HLE
 • disková sejačka HORSCH Pronto 3DC
 • podmietač HORSCH Terrano 3FX
 • kŕmny voz LUCLAR Star orion vorax 9 m3


Kontaktná osoba:

p. Štefan Cehula tel.: 0907 942 128

Fotogaléria: